Náhodný článek

Celý tunelový komplex Blanka sestává ze tří na sebe plynule navazujících tunelů (úseků) stýkajících se v místech mimoúrovňových křižovatek. Ve směru od západu k východu to jsou: Brusnický tunel (1,4 km), vedoucí od křižovatky Malovanka u seve

...

Facebook