Facebook

Tunel Blanka

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Celý tunelový komplex Blanka sestává ze tří na sebe plynule navazujících tunelů (úseků) stýkajících se v místech mimoúrovňových křižovatek. Ve směru od západu k východu to jsou: Brusnický tunel (1,4 km), vedoucí od křižovatky Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu pod ulicí Patočkovou hloubenými tunely. Za Myslbekovou ulicí vstupuje trasa do raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný most.

Dejvický tunel (1,0 km) začíná v křižovatce Prašný most a pokračuje v celé délce jako hloubený pod třídou Milady Horákové, přes Špejchar až do prostoru Letné, kde končí v mimoúrovňové křižovatce U Vorlíků.

 

Bubenečský tunel (3,1 km) pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým hloubeným úsekem, na který navazuje úsek ražený vedoucí směrem pod zástavbu, Stromovku, Císařský ostrov, Vltavu. Na trojské straně potom navazuje další hloubený úsek vedoucí až k portálu v křižovatce Troja.

Celkem Blanka dosahuje délky 5,5 km a je vedena jako směrově separovaná dvěma tubusy se dvěma až třemi jízdními pruhy. Odolnost konstrukce tunelu proti účinkům požáru je 180 minut. V každém tunelovém tubusu je 23 únikových východů směřujících do protisměrného tubusu. Každá třetí propojka slouží pro možnost přejezdu požární techniky mezi tubusy. Každých 250 metrů jsou umístěny SOS hlásky, pro dohled nad dopravou je instalováno 373 kamer. Dále je v tunelu umístěno 7 čidel opacity (průhlednosti) a 125 čidel pro signalizaci kouře.

Každý úsek tunelu je vybaven strojovnou pro odvádění znečištěného vzduchu. Strojovny jsou vybaveny ventilátory každý o váze 11,4 tuny.

Vlastní výstavba tunelu začala v roce 2005, hlavní práce pak v roce 2007. Celkové náklady na stavbu nakonec dosáhly 37 miliard korun. Otevřen bude po tahanicích magistrátu se zhotovitelem, společností Metrostav, 2.12.2014. Předpokládaná minimální životnost komplexu je 100 let.

Název Blanka je odvozen od pojmenování tří variant vedení trasy posuzovaných v roce 1994. Varianty měly část trasy společnou a vedly pod různými čtvrtěmi – Dana (Dejvice), Hana (Holešovice), Blanka (Bubeneč).

Součástí stavby je také nový Trojský most. Je dlouhý 250 metrů, celková výška nosné konstrukce je 34 metrů nad hladinou Vltavy. Oblouk hlavního pole mostu má rozpětí 196 metrů. Stavba vyšla na 1,3 miliardy korun, původně předpokládaná cena byla 450 milionů. K navýšení nákladů došlo během výstavby, kdy si magistrát vymínil postavit konstrukčně jiný most oproti původnímu návrhu.


Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka
Tunel Blanka

You have no rights to post comments